"Als je ergens niet bent, ben je óf te vroeg, óf te laat."

Wijlen Johan Cruijff (r.i.p.)

zaterdag 1 december 2018

Polderen Deel 1

Ruigpootbuizerd

Door het jaar heen kom ik regelmatig in de polder vlakbij mijn huis.
Nederland kent vele polders, maar "mijn" polder is anders.
In "mijn" polder bevinden zich namelijk grote en hele grote wateroppervlaktes en
dat trekt uiteraard andere soorten aan, dan wanneer je praat over een
polder waar het enige water dat er is, zich in kleine smalle slootjes bevindt.
Ook zijn er een aantal kleine moerasgebiedjes binnen mijn polder en
ook dat trekt weer hele andere soorten aan.

Uiteraard is de Grutto een zeer prominente soort, maar ook de Baardman, Waterral
en in de winter Het Nonnetje en andere Zaagbeksoorten zijn hier aanwezig.
Het gros van de roofvogelsoorten komt hier voor.
De Zeearend is het gebied aan het ontdekken, maar het ontbreken van
geschikte nestgebieden is voorlopig de spelbreker.
Maar aan voedsel voor deze soort is er in ieder geval geen gebrek.

In een jaar maak je tijdens al die bezoekjes heel wat foto's.
Ik probeer mijn blogs altijd een hoofdonderwerp mee te geven,
maar daardoor blijven ook veel foto's ongebruikt.
Ze passen gewoonweg niet in zo'n blogje of
ik heb teveel op elkaar lijkende foto's om er een apart blog mee te vullen.

Daarom nu twee blogjes met foto's van allerlei soorten vogels,
waarvan ik het de moeite vind om ze alsnog te plaatsen.

Torenvalk

Een aantal vogels zijn kenmerkend voor de polder.
De Torenvalk is er 1 van en ik zie ze regelmatig op een aantal vaste plekken.
De Torenvalk is kortgeleden op de rode lijst geplaatst.
Het gebruik van landbouwgif is jarenlang een boosdoener geweest..
Als de muizen vergiftigd worden, zullen soorten zoals de Torenvalk
daar direct de gevolgen van ondervinden.
Op dit moment wordt de landbouwgrond te intensief gebruikt en
dat schijnt ook zijn weerslag te hebben op de Torenvalk.

Torenvalk

Om de Torenvalk te fotograferen moet je mazzel hebben met de windrichting.
De Torenvalk (net als de meeste vogels) heeft zijn kop tegen de wind in.
Ze hangen heel vaak te bidden boven de dijken in de polder.
Van veraf zie je ze al hangen en met een beetje beleid,
zijn ze heel dicht te benaderen.
Je ziet ze ook "opschuiven" langs de dijk, dus als je de auto iets verder
parkeert is het een kwestie van geduld totdat ze vlakbij zijn.

Torenvalk

De Torenvalk maakt gebruik van infrarood om muizen op te sporen.
Muizen hebben geen blaas en laten daardoor constant een urinespoor achter.
Dmv infrarood pikt de Torenvalk dit op en kan zodoende zijn eten bij elkaar scharrelen.
Hoewel het hoofdmenu dus uit muizen bestaat, staan daar ook bv kikkers en wormen op.
In het voorjaar wil een steltloperjong ook nog weleens ten prooi vallen.

Torenvalk

Hoewel ik ook genoeg foto's heb van Torenvalken op een paaltje,
zijn voor mij de fijnste plaatjes wanneer ze biddend in de lucht hangen.

Een andere echte poldervogel is onze nationale vogel: 
De Grutto

Ik heb al eerder een heel blog gewijd aan de Grutto, maar tijdens
andere uitstapjes kom ik ze natuurlijk ook nog weleens tegen.

Het loont vaak om wat langer met een onderwerp bezig te zijn,
dan alleen maar een paar plaatjes schieten en op weg naar het volgende.

Grutto

Zeker richting de schemering wanneer het licht per minuut veranderd en
daardoor de ene foto net weer iets fijner is dan eentje van een minuut eerder.


Grutto

Ook het veranderen van standpunt kan net even iets anders opleveren.

Grutto

Het scheelt maar een meter met de eerste twee foto's, maar die extra meter
zorgt voor een andere achtergrond en een andere lichtval.
Met dat extra metertje krijg ik meer tegenlicht en verandert de sfeer direct.

Grutto 

Gedurende het voorjaar en de zomer kan ik de Grutto eigenlijk nooit links laten liggen
op de momenten dat ik in de polder kom.
Het blijft een prachtige vogel om te fotograferen, 
ook al omdat het gedrag iedere keer anders kan zijn en dus een ander plaatje oplevert.

Maar er zijn zo nu en dan ook zeer verrassende soorten te vinden in dit gebied.
Het Woudaapje wordt zeer sporadisch gezien en gehoord, de Zeearend en
Visarend komen zo af en toe over en de Kuifduiker in zomerkleed
is ook een topsoort om te fotograferen.

Maar de laatste weken is er een speciale soort, die besloten heeft
om voor langere tijd op 1 plek te blijven.

De Ruigpootbuizerd.

De Ruigpootbuizerd is een zeldzaamheid in ons land en voor veel
mensen niet te onderscheiden van de gewone Buizerd.
De gewone Buizerd is een veel voorkomende vogel in deze polder,
maar in het algemeen toch een verrekt lastige klant om op de foto te zetten.
Als je met 50 kilometer per uur langs een Buizerd rijdt, blijft hij rustig zitten.
Wanneer je afremt of stopt, is de vogel direct verdwenen.

Gelukkig bevindt zich in dit gebied een Buizerd die iets minder schuw is
dan de meeste van zijn soortgenoten.

Buizerd

Hoewel deze vogel niet direct wegvliegt wanneer je stopt,
heeft hij wel degelijk een duidelijke grens.
Kom je binnen die grens, dan vliegt hij een paar meter verder en herstelt
daarmee de afstand waarop de vogel zich prettig voelt.

Maar verder met zijn neefje, de Ruigpootbuizerd.
Het gebied waarin deze zich bevindt is niet zo heel groot, maar je kunt 
op niet zoveel plekken de auto neerzetten om een goed standpunt in te nemen.

Een aantal keren heb k geprobeerd om de vogel te fotograferen,
maar aldoor bleef hij te ver weg.

Op een mooie doordeweekse dag in november kan ik in de ochtend
een paar uurtjes vrijmaiken en besluit om nogmaals te proberen
om de Ruigpootbuizerd te fotograferen.

Ik zet de auto op de plek waar ik het beste uitzicht heb en de zon
in de rug heb. De tijd kabbelt voorbij, maar de Ruigpootbuizerd
is nergens te bekennen.
Na een tijdje vind ik het mooi geweest en wil de auto weer starten om weg te rijden.
Ik kijk toevallig naar rechts en zie onderaan de dijk een Buizerd op een paaltje zitten.

(Ruigpoot?)Buizerd

Met tegenlicht maak ik een plaatje.
Ik kan mij niet voorstellen dat er zich een tweede Buizerd in dit gebied bevindt
en het moet dus wel de zeldzame Ruigpootbuizerd zijn.
Ik zoom zoveel mogelijk in op de poten van het dier en meen inderdaad
veren te zien op de poten. Maar echt zeker ben ik er niet van.

Dan vliegt de vogel op en begint te jagen.
De Ruigpootbuizerd is te herkennen aan een aantal dingen.
Eén daarvan is dat deze soort vaak biddend in de lucht blijft hangen.
Een normale Buizerd doet dat ook weleens, dus dat is geen zekerheidje.

De vogel hangt echt helemaal tegen het licht in en ik
krijg niet meer dan een silhouet op de foto.
Ik zie een klein plekje langs de drukke weg, waar ik eventueel
de auto kwijt kan en twijfel geen moment.
Hopelijk blijft de vogel nog even biddend hangen op die plek.

Ik zet zo snel mogelijk de auto op de beste manier op de plek neer
en ik heb het geluk dat de vogel nog geconcentreerd aan het jagen is.

Ruigpootbuizerd

Heel even kijkt de vogel mijn kant op en trekt zich verder niets van mij aan.
Op bovenstaande foto zijn goed de bevederde poten te zien en ook de 
polsvlek op de vleugel.
De band op de staart is hier minder goed te zien, maar deze
kenmerken maken duidelijk dat het inderdaad om de Ruigpootbuizerd gaat.
Op zich niet zo heel bijzonder misschien, maar toch leuk om
in de collectie te hebben.

Ruigpootbuizerd

Op de laatste foto is de staartband duidelijker te zien.
Om al die drie kenmerken zichtbaar op 1 foto te krijgen is best wel lastig.
Daarom ben ik zeer blij met bovenstaande foto

Uiteraard heb ik tientallen foto's gemaakt, maar omdat ze zo op elkaar
lijken is het dus niet iets om een heel blog aan te wijden..

Een andere roofvogel die regelmatig in de polder te zien is, is de Bruine Kiekendief
Een vogel die in het voorjaar als broedvogel terugkeert naar Nederland.

Bruine Kiekendief

Een prachtige, sierlijke roofvogel maar o zo schuw.
Als de Bruine Kiekendief ook maar even het idee van onveiligheid krijgt,
is de vogel met een paar klappen van de vleugels volledig uit het vizier verdwenen.
Je moet dus wel een portie geluk hebben om ze echt mooi op de foto te krijgen.
Maak je niet zomaar een gelukstreffer, dan moet je gewoon doorzettingsvermogen hebben.
De aanhouder wint en zodra je de plek weet waar ze zich ophouden,
is het een kwestie van veel geduld om een mooie plaat te maken.

Maar  "mijn" polder herbergt nog meer soorten roofvogels.
De Sperwer, Havik, Slechtvalk zijn bewoners, net als een aantal uilensoorten.
De Kerkuil is redelijk algemeen, maar een nachtvogel.
Je moet echt veel geluk hebben om deze overdag tegen te komen.

De Velduil is een uilensoort die overdag te zien kan zijn, 
maar is een zeer onregelmatige bezoeker.
Een andere uil die eigenlijk pas tot leven komt in de schemering is de Ransuil.
Ook deze uil is een bewoner van deze polder en heel soms overdag te zien.

Ransuil

In mei zie ik tijdens het langsrijden een iets grotere vogel op een paal zitten.
Wanneer ik al een behoorlijk stuk verder ben, realiseer ik mij dat 
het waarschijnlijk een Ransuil was.

Met dezelfde snelheid rij ik terug en zie dat het inderdaad een Ransuil is.
Het is al na zevenen in de avond en ik heb niet al teveel tijd nog.
Op veilige afstand keer ik de auto en rij voorzichtig richting de uil.

De Ransuil zit toch best wel op een behoorlijke afstand, maar wanneer ik de auto
stilzet wordt ik wel even aandachtig opgenomen.

Ik heb maar twee keer eerder een Ransuil in de polder gezien, dus dit is een buitenkansje.
Hopelijk gaat de vogel op jacht en dan graag in mijn directe omgeving.
De Ransuil gaat inderdaad jagen, maar helaas voor mij, op een afstand van
ruim honderd meter. Geen enkele kans op een echt mooie foto.
De daarop volgende dagen ga ik nog een aantal keren langs, 
maar ik zie de Ransuil niet meer terug.

In de maand november kwam ik nog een heimelijke klant tegen tijdens een rondje.
Een vogel die ik eerder ergens achteraf in een slootje had gezien,
maar dat was op een niet te fotografeerbare plek.

Wanneer ik op een weggetje rijd waar ik met enige regelmaat kom,
zie ik verderop iets onder water duiken.
Het was een klein vogeltje en naar mijn idee kan het niets anders zijn dan een Dodaars.

Dodaars

Ik zet de auto zo strategisch mogelijk neer en zie inderdaad een Dodaars 
boven water komen. Dodaarzen zijn leuke, kleine vogeltjes maar erg schuw.
Ik heb ze regelmatig vanuit een hutje gefotografeerd en wanneer ze rustig 
aan je aanwezigheid kunnen wennen, dan lukt fotograferen meestal wel aardig.

De Dodaars is op zoek naar eten en duikt regelmatig onder water.
Iedere keer wanneer de vogel onder water is, rij ik de auto dichterbij.
Wanneer ik dichtbij genoeg ben, zet ik de motor uit en wacht weer af.
Wanneer de Dodaars weer onderduikt, kruip ik snel uit de auto en
ga met de camera in het gras liggen.

Ik beweeg mij niet als de Dodaars opduikt, maar wacht totdat hij weer onderduikt.
Snel kruip ik dichterbij en neem een mooi standpunt in.
De Dodaars duikt weer op en ditmaal met een bonus.
Mazzel voor mij.

Dodaars met prooi

Niet eerder heb ik een Dodaars gezien met zo'n grote Voorn als prooi.
Meestal zijn het tiendoornige Stekelbaarsjes of iets dergelijks, maar
nooit een vis van deze afmetingen.
De Dodaars heeft er ook duidelijk moeite mee en trekt zich verder niets aan van mij.

Ook dit levert een hele serie beelden op, maar niet divers genoeg voor een apart blog.

Scholekster

Jaarlijks broedt een paartje Scholeksters op exact dezelfde plek.
Een uitgeholde paal welke onderdeel is van een hek.
Het hek is afgelopen jaar vernieuwd, maar gelukkig hebben ze de paal laten staan.
Nu staat die paal daar zonder enige reden, behalve dat het een broedplek is voor de Scholeksters.

Vorig jaar werd er zelfs twee keer gebroed en nu (eind april 2018) zijn ze weer terug
en wordt er alweer gebroed door het paar.

Zowel het mannetje als het vrouwtje zitten op het broedsel.
Als ze op de eieren zitten is de scholekster bijna niet te zien,
maar het wordt leuk wanneer er een wisseling van de wacht is.

Na een wisseling of 2 weet je hoe de volgende broeder aan komt vliegen en
dan kun je je dus de camera van te voren installeren en is het een kwestie van op tijd afdrukken.

Veel Scholeksters zijn er niet te bewonderen in de polder, dus dit is best wel bijzonder.

Een vogel die wel heel algemeen is in de polder is de Watersnip.
Zijn ze in een heel koude winter met ijs redelijk makkelijk te fotograferen
(als je weet waar je moet zoeken uiteraard), in de zomer is het een ander verhaal.

Je ziet ze dan meestal pas wanneer je vlak voor ze voeten opeens opvliegen.

Watersnip

Begin mei ontdek ik de waarschijnlijke nestplek van een Watersnip.
Iedere keer wanneer ik daar langskom, zie ik een Watersnip op de uitkijk staan.
Ik heb wel wat foto's van dichterbij, maar vond dit plaatje het mooist voor dit blog.

Als afsluiter van dit blog een tweetal foto's van ganzen.

In de polder zijn diverse soorten ganzen te zien.
De Grauwe Gans is daar 1 van.
Deze soort was zo'n 40 jaar geleden een zeldzame soort in Nederland.
Dat zou je nu niet zeggen, want voor veel mensen is het nu een plaag.
De boeren klagen omdat ze veel gras opvreten en voor verzuring zorgen
vanwege de vele uitwerpselen.
De luchtvaart is ook niet blij met de grote groepen grauwe Ganzen.
In het voorjaar is het wel heel leuk om de groepen Grauwe Ganzen
te bekijken met tientallen pulletjes.

Grauwe Ganzen

Behalve Grauwe Ganzen komen er nog een aantal soorten voor in deze polder.
De Nijlgans is enorm in opkomst, Kolganzen, Canadese Ganzen en Brandganzen zijn te
zien in grote aantallen. Heel soms een Roodhalsgans of andere zeldzaamheden.

Brandganzen

Met een zwart/wit foto van trekkende Brandganzen eindigt deel 1

Tot de volgende keer,
René

19 opmerkingen:

 1. Zo'n 'Los Zand' blogje ('Vogels van diverse pluimage' in jouw geval) ruimt altijd lekker op, nietwaar? Een mooie verzameling plaatjes had je nog liggen en jouw passie voor de polder én voor vogels, steek je weer niet onder stoelen of banken. Mooi aan elkaar geschreven weer (dat kost mij altijd nog de meeste tijd..).
  De Ruigpootbuizerd is natuurlijk een prachtige waarneming, maar ík ben dan weer zo iemand die het verschil niet ziet. Ik,vind ze allebei even mooi. Ik ben wel lichtelijk jaloers op je Ransuil. De mooiste platen uit dit blog vind ik de twee foto's van de Grutto in de muggenzwerm (dat is het toch, neem ik aan?). Prachtig mooi licht had je daar.
  Groet, Dick

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Inderdaad een grote zwerm muggen Dick. Het ruimt heerlijk op zo'n allerhande blogje.

   Groet,
   René

   Verwijderen
 2. Hoi Rene
  mooie serie vogels die met die muggen vind ik geweldig.
  groetjes Herman.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hallo René,
  Wat een super mooie serie van deze verschillende vogels.
  Foto 4,6,10,12,15,17 en 18 vind ik echt toppers hoor.
  Groetjes Irma

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hoi René,
  Echt een super gave serie weer die je hier effe laat zien.
  Fantastisch hoe je al die waanzinnige roofvogels zo hebt gefotografeerd in hun vlucht. Maar ook die grutto (9) en die buizerd op dat paaltje is erg mooi. Je hebt een mooi en gevarieerd geheel laten zien.

  Groeten, Marco

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Pracht foto's zoals altijd René.
  Wat een mooie roofvogels had je weer voor de lens.
  De foto van de grutto met al die vliegjes / mugjes er achter, vind ik super gaaf.
  Pracht serie met een hele mooie afsluiter.
  Groetjes Tinie

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Het is een heerlijk blog geworden, René.
  Naast de prachtige vluchtfoto's, waar jij echt een kei in bent; en de grutto met mugjes, is de dodaars met bijzondere vangst mijn absolute favoriet. Wat een beeldschone plaat is dat.

  hartelijke groet, Corrie

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Hoi René
  Dit is weer een schitterende Post van je! En die Ruigpootbuizerd zo platen is wel grote klasse!! Maar je dodaars is ook leuk om maar wat te noemen. De grutto tussen de insecten komt me bekend voor, heb ik ook een keer zo kunnen vastleggen. Heel mooie beelden ook met die schitterende rood kleurende achtergrond. Ook bij de foto van de watersnip heb je dat mooie licht. De foto is een juweeltje. Leuk dat het paaltje met de scholeksters nog overeind staat. Ik kan me herinneren dat je wel eerder daar hebt gestaan om de landing vast te leggen, het is je wéér gelukt! ;-) De Ransuil zo op een hek vind ik ook super. Echt mazzel er zo een te zien.
  Groetjes,
  Maria

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Je pakt hier wel weer uit René. Wat een reeks prachtige beelden van bekende en minder bekende soorten. Ik heb al eerder geschreven dat de tekst een belangrijk en door mij een zeer gewaardeerd onderdeel van je posten is. De platen mogen er ook zijn. Als je het zo bekijkt heb je niet alleen vele uren in de natuur doorgebracht, maar heb je ook veel prachtige platen kunnen maken. Je mag je gelukkig prijzen met "jouw" polder.
  Groet, Kees

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hai Kees,

   Bedankt voor je leuke reactie. Altijd fijn om te lezen dat iets gewaardeerd wordt.

   Groet,
   René

   Verwijderen
 9. Wat een mooie polderserie, een goed overzicht van wat daar zoal te zien was afgelopen tijd. De grutto met tegenlicht en al die muggen is geweldig. Maar ook de roofvogels heb je weer super mooi. altijd weer genieten van jouw foto's

  groetjes Ghita

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Tjonge René, dat is toch weer genieten. Wat een mooie blog van jouw polder, ik vind het trouwens ook heel om zo wat bekende taferelen te zien zoals de scholekster. Prachtig om te zien en te lezen wat je allemaal weer bent tegen gekomen en ik verbaas me er keer op keer over hoe schitterend je al die waarnemingen weet vast te leggen. Bewondering voor jouw kennis en kunde, bij jou lijkt het alsof het heel eenvoudig is dergelijke opnamen te maken. Jouw begeleidende teksten geven echter telkens wel weer hoeveel tijd je er in moet steken en hoeveel kennis en kunde er nodig is.
  Eigenlijk heb ik geen echte favoriet bij je foto's, ik geniet van al je foto's en avonturen, of het nu een ruigpootbuizerd is of een grauwe gans.
  Natuurkieker Coby

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Hey René,

  een heerlijk polderblogje :-))) Ik herken dat soort polders wel want die zitten ook in "mijn" polder hahaha...
  Je Grutto vind ik echt supermooi van kleur maar je ruigpootbuizerd en valk zijn echt heel gaaf om te zien en te fotograferen. Zowaar een ransuil en wat ik echt heel erg leuk vind is die watersnip op die paal. Dat heb ik dus echt nog nooit gezien :-)
  De scholekster is ook al zo'n juweeltje net als de dodaarsz met vis. Ik hu erg van dit soort blogs dus ik hem met groot plezier deze "losse eindjes" met je meegedaan ;-)

  Groetjes,
  Helma

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Hoi René,

  Je bent een gezegend mens met zo'n polder in je directe nabijheid. Een goed idee ook om via zo'n divers blogje schoon schip te maken. Er zitten prachtige platen tussen en je beschrijving laat niets aan duidelijkheid te wensen over.
  Vliegende torenvalken kan ik ook nooit negeren, ik stop er graag voor, zeker als ze in een goede positie lekker dichtbij in de wind hangen. Je eerste grutto vind ik een prachtige, mooie houding, mooi licht en met die zwerm insecten erbij als bonus. Wat een buitenkansje als je een ruigpoot kunt fotograferen zeg, het is mij nog niet gelukt. Ik zou ze overigens een tikkeltje minder contrast meegeven, je gaat toch wat witte randjes zien. Je ransuil vind ik een toppertje, zo mooi vrijzittend met open ogen zie je ze niet zo vaak. Scholekster is prima, goede sluitertijd zodat je lekker de beweging in de vleugels ziet. Tenslotte je watersnip, in fijn licht in z'n habitat vastgelegd, ook daar weer veel insecten zo te zien, of zijn het druppeltjes op je lens?

  Groet,
  Ad

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hai Ad,

   Het zijn inderdaad insecten bij de watersnip.
   Het is niet zozeer het contrast bij de buizerd, maar meer het iets teveel verscherpen na het verkleinen van de foto.

   Groet,
   René

   Verwijderen
 13. Hoi Rene
  zo te zien was 2018 een goed foto jaar geweest ik hoop dat 2019 ook zo woord voor jouw
  groetjes Herman.

  BeantwoordenVerwijderen

http://blogging.nitecruzr.net/2013/03/the-lightbox-image-display-option.html